Aseen Hallussapitolupa Käytännössä

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 23 Jul 2022

Aseen Hallussapitolupa Käytännössä

Olemme jo aikaisemmin kertoneet aseen hallussapitoluvasta ja aseiden hankinnasta sekä aselupaan liittyvästä haastattelusta. Tällä kertaan keskitymme pelkästään siihen, mitkä ovat hyväksyttäviä käyttötarkoituksia, miten se osoitetaan, miten osoitetaan, että ampumaharrastus jatkuu ja mitä kaikkea liittyy rinnakkaislupaan. Aseen hallussapitolupa on virallisesti aselupa, mutta yhä edelleen sitä kutsutaan puhekielessä vanhalla nimellä aseenkantolupa. Olkoonpa nimi mitä vain, kysymyksessä on kuitenkin luvasta, jonka poliisi myöntää, ja jonka saatuaan voi aseen ostaa, omistaa, pitää hallussaan sekä kuljettaa tarvittaessa.

Hyväksyttävät Käyttötarkoitukset Aseen Hallussapitolupaan

Aseen hallussapitolupa vaatii aina hyväksyttävän käyttötarkoituksen, joten asetta ei voi vain hankkia ‘huvin vuoksi’. Kaksi tärkeintä käyttökohdetta ovat ehdottomasti metsästykseen perustuva harrastaminen ja toinen on ampumaurheilu. Ne ovat varmasti yleisimmät syyt luvan hakemiselle. Näiden lisäksi asetta voidaan tarvita työssä ja asekeräily on varsinkin syynä museoilla tai muissa kokoelmissa. Tähän liittyvät myös ne tapaukset, jossa on kyse muistoesineestä.

Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa tarvitaan lupia, kun hoidetaan koulutusta eikä ole myöskään harvinaista, että näytöksiin tai kuvauksiin joudutaan hakemaan lupia. Näihin liittyen myös kuljettaminen ja säilyttäminen on luvanvaraista. Luvan saa vain sellaiselle aseelle, joka soveltuu ennalta ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Ase ei voi olla liian tehokas käyttötarkoitukseensa nähden. Aseenkantoluvan hakeminen kertoo tarkemmin poliisille, mihin tarkoitukseen sitä ollaan hankkimassa.

Käyttötarkoituksen Osoittaminen

Poliisi vaatii, että harrastuksesta on annettava luotettava selvitys. Metsästykseen tarkoitettua aselupaa hakiessa on kerrottava hyvin perustellusti, millaista riistaa on tarkoitus metsästää. Hakemuksessa on myös selvitettävä, millä alueella metsästys tapahtuu sekä löytyykö sinulta oikeus metsästämiseen. Oikeuden voi osoittaa metsästyskortilla tai ampumaseuran jäsenkortilla.

Samalla tavalla on esitettävä faktatietoja, jos perusteena on ampumaurheilu. Minimissään harrastuskertoja on oltava kahden viimeisen vuoden ajalta 10 ja tämä on todistettava todistuksella, jonka saa ampuma-asekouluttajalta ampumaseurasta. Jos aseen hallussapitolupaa haetaan niin sanotulle vaaralliselle ampuma-aseelle, on myös todistettava jäsenyys ampumaseurassa. Siinä vähimmäisvaatimus on vuoden jäsenyys ja todiste on myös annettava siitä, että harrastus on ollut aktiivista vuoden ajalla. Näihin lupiin ei riitä, että on aktiivinen Suomi kasinot -pelien suhteen.

Jos kyse on koulutuksesta, joka palvelee sotilaallisia valmiuksia, siihen on liitettävä mukaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n todistus, jossa kerrotaan hyväksytystä ampumakokeesta ja että sotva -koulutukseen osallistumisia on vähintään kaksi viimeisimmän vuoden aikana. Tähän ei kelpaa mikään muu kuin reserviläisen ampumaharjoittelu. Myös harrastaminen on täytynyt tapahtua sillä asetyypillä, mille lupaa ollaan hakemassa.

Ampumaharrastuksen Jatkuminen Ja Aseen Hallussapitolupa

Joissakin tilanteissa on myös kyettävä todistamaan se, että ampumaharrastus jatkuu edelleen. Näin täytyy tehdä niissä tapauksissa, missä lupa on voimassa toistaiseksi ja käyttötarkoituksena on jokin seuraavista:

• ampumaurheilu
• ampumaharrastus
• metsästys
• reserviläistoiminta
• kuvaus, näytös tai esitys

Aseena on tällöin jokin seuraavista:

• pienoispistooli
• pienoisrevolveri
• pistooli
• revolveri
• erityisen vaarallinen ampuma-ase
• itselataava kertatuli toimintatavaltaan

Harrastuksen jatkuminen on osoitettava viiden vuoden välein siitä, kun on aseen hankkinut.

Rinnakkaisluvan Hankkiminen

Rinnakkaislupaan tarvitsee aina suostumuksen siltä henkilöltä, jolla on päälupa. Alaikäiselle voidaan myöntää lupa huoltajien suostumuksella metsästystä tai ampumaharrastusta varten. Se kohdistuu silloin pienoiskivääriin, kivääriin tai haulikkoon. Luvan saajan on oltava vähintään 15-vuotias sekä täyttää kaikki muut lupaa liittyvät edellytykset. Se voi olla voimassa 10 vuotta.

Henkilö, joka on 18-vuotias, mutta ei vielä täyttänyt 20, voi saada myös ampumaharrastusta tai -urheilua varten rinnakkaisluvan, jolla voi käyttää pienoispistoolia, pienoisrevolveria, pistoolia tai revolveria. Tämä lupa on mahdollista saada maksimissaan vain viideksi vuodeksi. On kuitenkin muistettava, että rinnakkaisluvat lakkaavat siinä vaiheessa, jos pääluvan voimassaolo päättyy tai on jokin muu syy lyhyempään aikajaksoon.