Viimeisimmät artikkelit

Metsästys
Kauriin metsästys Suomessa
by Helmi/ on 16 May 2023

Kauriin metsästys Suomessa

Kauriin metsästys on pitkään ollut suosittu harrastus Suomessa. Kauris on yksi maamme upeista riistaeläimistä, ja sen metsästys tarjoaa monia jännittäviä haasteita sekä mahdollisuuden nauttia luonnosta. Tässä artikkelissa tarkastelemme kauriin metsästyksen taustaa, nykytilannetta, sääntelyä sekä metsästyksen tekniikoita ja välineitä. Kauriin metsästys - eri lajit esiintyminen Suomessa esiintyy pääasiassa kaksi kaurislajia: valkohäntäkauris ja kuusipeura. Näitä upeita eläimiä tavataan ympäri maata, ja niiden kannat vaihtelevat alueittain. Kauriin metsästyksen historia Suomessa ulottuu vuosikymmenien taakse, ja se on kehittynyt merkittävästi.

Metsästys
Aseen Hallussapitolupa Käytännössä
by Helmi/ on 23 Jul 2022

Aseen Hallussapitolupa Käytännössä

Olemme jo aikaisemmin kertoneet aseen hallussapitoluvasta ja aseiden hankinnasta sekä aselupaan liittyvästä haastattelusta. Tällä kertaan keskitymme pelkästään siihen, mitkä ovat hyväksyttäviä käyttötarkoituksia, miten se osoitetaan, miten osoitetaan, että ampumaharrastus jatkuu ja mitä kaikkea liittyy rinnakkaislupaan. Aseen hallussapitolupa on virallisesti aselupa, mutta yhä edelleen sitä kutsutaan puhekielessä vanhalla nimellä aseenkantolupa. Olkoonpa nimi mitä vain, kysymyksessä on kuitenkin luvasta, jonka poliisi myöntää, ja jonka saatuaan voi aseen ostaa, omistaa, pitää hallussaan sekä kuljettaa tarvittaessa.

Metsästys
Sorsastus On Harrastus Ja Elämäntapa
by Helmi/ on 18 Jun 2022

Sorsastus On Harrastus Ja Elämäntapa

Sorsastus on yleisnimitys kaikkien vesilintujen metsästykselle eli kyse ei nimestä huolimatta ole ainoastaan sorsien metsästyksestä. Suomalainen sorsastuskausi alkaa joka vuosi 20. päivä elokuuta ja päättyy joulukuun lopussa. Kausi kestää siis koko syksyn, ja siihen osallistuu vuosittain kaikkiaan 100–200 tuhatta metsästäjää. Kyse on siis tapahtumasta, joka kestää pitkään ja joka koskettaa suoraan tai välillisesti varsin suurta osaa suomalaisista. Sorsastus Tapahtuu Eettisesti Näin laaja metsästyskausi tuottaa luonnollisesti myös runsaasti ammuttuja saaliseläimiä. Kun kaikki metsästysalueet huomioidaan, ammuttujen vesilintujen määrästä puhuttaessa liikutaan sadoissatuhansissa.

Metsästys
Kutsuntatodistus Aselupaa Haettaessa
by Helmi/ on 11 Apr 2022

Kutsuntatodistus Aselupaa Haettaessa

Kun ampuma-asetta on hankkimassa itselleen, hakijan on täytettävä kaikki luvan hankkimisen ehdot. Viranomainen harkitsee ja lopulta päättää, onko luvan myöntäminen turvallista ja siksi siihen tarvitaan perusteltu hakemus. Yhtenä osana hakemuksen asiakirjoista on sotilaspassi ja mikäli armeijaa ei ole käynyt on sen sijasta esitettävä joko siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus siitä, että on vapautettu palveluksesta. Kutsuntatodistuksella korvaa sotilaspassin, jos armeijan käyminen on vasta edessä. Mitä näillä asiakirjoilla kerrotaan hakemuksessa? Kutsuntatodistus Osana Aselupahakemuksessa Aselupaa hakiessa viranomainen pyrkii mahdollisimman tarkasti arvioimaan sen, millaiset taidot hakijalla on aseen käytöstä ja siitä, että onko aseen käyttö turvallista.

Metsästys
Millaisia Ovat Aselupa Haastattelukysymykset
by Helmi/ on 15 Feb 2022

Millaisia Ovat Aselupa Haastattelukysymykset

Kun aselupaa hankkii itselleen, pitää olla aseelle soveltuva käyttötarkoitus kuten esimerkiksi metsästysharrastus. Lisäksi lupa myönnetään vain sellaiselle aseelle, joka sopii tähän hakemuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Toisinaan poliisi haluaa esittää myös aselupa haastattelukysymykset saadakseen lisäselvitystä ilmoitettuun harrastukseen. Tästä päätetään tapauskohtaisesti, joten jo hakemuksessa on pyrittävä mahdollisimman tarkasti kertomaan harrastuksesta sekä mitä ja missä aiot metsästystä harrastaa. Mitä tarkemmin hakemuksen liitteineen pystyy tekemään, sitä vähemmän siitä tulee viranomaiselle kysyttävää. Aselupahaastattelu Ja Aselupa Haastattelukysymykset Millainen tilanne on aselupahaastattelu ja miten siihen kannattaa varautua?

Metsästys
Millainen Erälupa Mihinkin Tilanteeseen?
by Helmi/ on 18 Jan 2022

Millainen Erälupa Mihinkin Tilanteeseen?

Erälupa on lupa, joka mahdollistaa muun muassa tietynlaisen kalastuksen, metsästyksen tai moottorikelkkailun. Erälupia on olemassa siis monia erilaisia. Usein ei osata edes ajatella, että vaikkapa kalastus voi vaatia aivan erillisen luvan, jotta sitä voi harrastaa. Jotta kalastus, metsästys ja moottorikelkkailu on luvallista, on tiedettävä tiettyjä seikkoja lupiin liittyen. Kerromme näistä kaikista tarvittavista luvista nyt hieman tarkemmin. Erälupa Ja Sen Useat Muodot Moni tietää, että kalastus saattaa vaatia aivan erillisen luvan. Kalastusluvat on jaoteltu kalastustyylin mukaan.

Metsästys
Aseenkantoluvan Hakeminen
by Helmi/ on 18 Sep 2021

Aseenkantoluvan Hakeminen

Aseenkantoluvan hakeminen tai nykyään sitä kutsutaan aseluvan hakemiseksi, mielletään usein raskaaksi prosessiksi. Sellaiseksi, että se on ylitsepääsemättömän vaikeaa ja täysin mahdoton prosessi. Sitä se ei kuitenkaan ole, vaan se on suhteellisen yksinkertainen, kunhan vain tietää, mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Kaikki lähtee siitä, että sinulla on sopiva käyttötarkoitus, joka voi olla metsästystarkoitus, ampumaurheilu, työ, jokin esitys tai museoesineen säilytys. Aseenkantoluvan Hakeminen Ja Harrastuneisuus Aseenkantoluvan hankkiminen vaati aina jonkinlaisen osoituksen siitä, että ensinnäkin ase sopii hyvin aiottuun käyttötarkoitukseen.

Metsästys
Sinisalo Extreme -Haalari Sopii Äärimmäisiin Olosuhteisiin
by Helmi/ on 26 Aug 2021

Sinisalo Extreme -Haalari Sopii Äärimmäisiin Olosuhteisiin

Sinisalo Extreme -haalari on äärimmäisen laadukas talvihaalari, joka pitää lämpimänä ja sopii moniin muihinkin käyttötarkoituksiin ulkona liikkuessa. Haalari on suunniteltu äärimmäisiin olosuhteisiin kylmyyttä vastaan. Se onkin suunniteltu aikoinaan rajamiehille, ja jopa sen väri on tarkkaan valittu, sillä jääkarhujen kerrotaan pelkäävään vihreää väriä. Suomessa väristä ei kuitenkaan ole jääkarhujen kannalta hyötyä, sillä Suomessa ei ole lainkaan karhuja. Sinisalo Extreme Sopii Talveen Sinisalo Extreme kelkkahaalari sopii lämmittävyytensä ansiosta loistavasti Suomen talveen erilaisiin aktiviteetteihin.

Metsästys
Aseliike Sinisalo Oli Metsästäjien Suosiossa
by Helmi/ on 12 Jun 2021

Aseliike Sinisalo Oli Metsästäjien Suosiossa

Aseliike Sinisalo sijaitsi Klaukkalassa Nurmijärvellä ja se toimi Juhani Sinisalon vetämänä useita vuosia. Palveluihin kuuluivat aseet sekä muutkin metsästystuotteet. Liikkeen toiminta koostui vähittäis- ja tukkumyynnistä. Sijainniltaan se oli täydellinen ja sinne tultiin myös vähän kauempaa hyvän sekä laadukkaan palvelun ansiosta. Juhanin oma, pitkä kokemus metsästäjänä ei jäänyt keneltäkään huomaamatta ja vinkkejä oli aina mahdollisuus saada. Juhani järjesti myös mieleenpainuvia eräretkiä ulkomaille ja nautti niistä reissuista itsekin. Aseliike Sinisalo Tavoitti Ampumaurheilijat Sinisalon liike ei palvellut pelkästään metsästäjiä vaan ampumaurheilijat löysivät myös aseet ja varusteet tarpeisiinsa.

Metsästys
Metsästystutkinto On Kirjallinen Koe
by Helmi/ on 12 Apr 2021

Metsästystutkinto On Kirjallinen Koe

Metsästystutkinto on kirjallinen koe, jossa metsästäjäksi haluavan on osoitettava riistanhoidon ja metsästyksen riittävä tuntemus. Tässä yhteydessä metsästykseen kuuluu myös sen kaikkien määräysten ja säännösten riittävän hyvä tuntemus, jotta tutkinnosta on mahdollista päästä läpi. Metsästäjäntutkintoon sisältyy 60 eri kysymystä, joista lajintuntemustehtäviä on 15. Muut kysymykset ovat sanallisia monivalintatehtäviä. Tutkinnon suoritettuaan voi saada metsästyskortin ja suorittaa riistanhoitomaksun. Metsästystutkinto Ja Siihen Valmistautuminen Metsästystutkintoon voi valmistautua, kuten mihin muuhun tahansa suoritettavaan tutkintoon. Tutkinnon suorittamiseksi on luettava Metsästäjän opas, jota on saatavissa Suomen riistakeskuksen kaupassa.

Metsästys
Hirvenmetsästyskausi Vaihtelee Maakunnittain
by Helmi/ on 10 Feb 2021

Hirvenmetsästyskausi Vaihtelee Maakunnittain

Hirvi on yksi tärkeimmistä riistaeläimistä Suomessa ja siksi sen kantoja säädellään metsästämällä. Se aiheuttaa huomattavia vahinkoja sekä maa- että metsätaloudelle, joten sen kannat on pidettävä kurissa järkevällä metsästyksellä. Hirvikantoja seurataan tarkasti ja laskennan mukaan jaetaan myös luvat alueittain. Hirvikannan Tiheys Hirviä esiintyy koko maassa ja suuressa osassa maata niiden tiheys on suunnilleen 3 yksikköä tuhatta hehtaaria kohden. Pohjoisessa luku on hieman matalampi. Hirvet eivät välttämättä viihdy jatkuvasti samoilla paikoilla vaan vaihtavat elinpiiriään kesällä ja talvella.

Metsästys
Pienriista – Nokkelia Eläimiä
by Helmi/ on 12 Jan 2021

Pienriista – Nokkelia Eläimiä

Nimensä mukaisesti tähän ryhmään kuuluu pieniä elämiä ja kokonsa puolesta ne ovat hyvinkin vikkeliä sekä toiset niistä jopa nokkelia. Metsästysaika on yleensä syksyllä ja talvella. Riistakannat eivät saa laskea kovin alas vaan metsästystä suunnitellaan tarkasti riistakolmiolaskennan avulla. Mitä Eläimiä Tähän Ryhmään Kuuluu? Ryhmään voidaan lukea seuraavia eläimiä: lumikko, kettu, metsäjänis, rusakko, kärppä, minkki, näätä, orava, saukko ja sepelkyyhky. Pienen kokonsa puolesta ne ovat varsin vikkeliä liikkeissään ja niitä on välillä hyvin hankala saada pyydystettyä.

Metsästys
Metsästäjän Eettiset Ohjeet
by Helmi/ on 15 Dec 2020

Metsästäjän Eettiset Ohjeet

Asiantunteva metsästäjä tarvitsee monenlaisia taitoja, ja yksi niistä on ehdottomasti metsästäjän eettiset ohjeet ja niiden hyvä tuntemus. Suomen riistakeskus on kirjoittanut aiheesta myös käytännöllisen ja tiiviin oppaan. Tässä tiivistetään muutamia oppaassakin esiin nousevia tärkeitä aiheita, mutta rohkaisemme ehdottomasti lukemaan myös oppaan kokonaisuudessaan. Kyseessä on opas, jota voisi hyvin perustellusti pitää asiantuntevan metsästäjän käsikirjana. Tärkeintä hyvin toteutetussa metsästysreissussa on tietysti turvallisuus. Kaikkien alueella liikkuvien tulee käyttää asianmukaista, selkeästi erottuvaa vaatetusta, ja aseita on käsiteltävä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

Metsästys
Metsästysluvat – Mitä Kaikkea Lupiin Liittyy
by Helmi/ on 08 Dec 2020

Metsästysluvat – Mitä Kaikkea Lupiin Liittyy

Metsästyskortti on varmasti yksi tärkeimmistä luvista, mitä metsästäjä tarvitsee. Metsästysluvat ja varsinkin metsästyskortin hankkiminen takaa sen, että metsästäjä on ajan tasalla säännöistä. Hän tietää, miten missäkin tilanteessa tulee toimia, ja mitä lakisääteisiä asioita tulee ottaa huomioon. Eränkävijän on tunnistettava eri eläinlajit, mikä on ihan ehdotonta luonnossa liikkuessa. Tiedot testataan kokeen avulla, joten kortin hankkimiseen on uuden metsästäjän panostettava. Tämä askel on otettava ensimmäisenä kohti metsästysnautintoa. Metsästyskokeen jälkeen saa metsästyskortin, joka tulee postissa parin viikon kuluttua kokeen suorittamisesta.