Millainen Erälupa Mihinkin Tilanteeseen?

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 18 Jan 2022

Millainen Erälupa Mihinkin Tilanteeseen?

Erälupa on lupa, joka mahdollistaa muun muassa tietynlaisen kalastuksen, metsästyksen tai moottorikelkkailun. Erälupia on olemassa siis monia erilaisia. Usein ei osata edes ajatella, että vaikkapa kalastus voi vaatia aivan erillisen luvan, jotta sitä voi harrastaa. Jotta kalastus, metsästys ja moottorikelkkailu on luvallista, on tiedettävä tiettyjä seikkoja lupiin liittyen. Kerromme näistä kaikista tarvittavista luvista nyt hieman tarkemmin.

Erälupa Ja Sen Useat Muodot

Moni tietää, että kalastus saattaa vaatia aivan erillisen luvan. Kalastusluvat on jaoteltu kalastustyylin mukaan. Erilaisia kalastuslupia ovat vapalupa, ravustuslupa ja pyydyslupa. Pilkkiminen, onkiminen ja uistelu vaativat usein vapaluvan. Pyydysluvalla taas voi kalastaa käyttäen apuna verkkoja ja katiskaa. Ravustusluvalla puolestaan on luvallista pyytää rapuja niiden pyyntiajan puitteissa.

Myös metsästys vaatii aina luvan. Kuka tahansa ei siis voi alkaa metsästää eläimiä milloin tahansa ja missä tahansa. Metsästysluvat sisältävät useita erilaisia lupia. Esimerkiksi pienriistan metsästykseen ja suurpetojen metsästykseen on haettava omat erilliset lupansa. Myös hirvimetsästys vaatii erillisen alueluvan. Riistanhoitoa valvotaan siis hyvinkin tarkasti ja hyvä niin.

Moottorikelkkailulupa

Moni ei tiedä, että myös moottorikelkkailu saattaa vaatia luvan, jotta sitä voi harrastaa vapaasti. Moottorikelkkailua varten voi hankkia joko perhekohtaisen tai henkilökohtaisen uraluvan. Uraluvan ansiosta kelkkailija voi kulkea moottorikelkalla kaikkia metsähallituksen merkitsemiä kelkkauria pitkin luvallisesti. Kaikki merkityt urat eivät siis ole jokaisen vapaassa käytössä.