Metsästysluvat – Mitä Kaikkea Lupiin Liittyy

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 08 Dec 2020

Metsästysluvat – Mitä Kaikkea Lupiin Liittyy

Metsästyskortti on varmasti yksi tärkeimmistä luvista, mitä metsästäjä tarvitsee. Metsästysluvat ja varsinkin metsästyskortin hankkiminen takaa sen, että metsästäjä on ajan tasalla säännöistä. Hän tietää, miten missäkin tilanteessa tulee toimia, ja mitä lakisääteisiä asioita tulee ottaa huomioon. Eränkävijän on tunnistettava eri eläinlajit, mikä on ihan ehdotonta luonnossa liikkuessa. Tiedot testataan kokeen avulla, joten kortin hankkimiseen on uuden metsästäjän panostettava. Tämä askel on otettava ensimmäisenä kohti metsästysnautintoa.

Metsästyskokeen jälkeen saa metsästyskortin, joka tulee postissa parin viikon kuluttua kokeen suorittamisesta. Kortti astuu voimaan heti, kun riistanhoitomaksu on maksettu. Metsästysluvat eivät vielä lopu tähän korttiin, vaan muitakin lupia on hankittava. Mainittakoon vielä, että metsästyskortin yhteydessä tulee metsästäjälle myös vakuutus.

Mitä Voi Tehdä Metsästyskortin Jälkeen?

Metsästyskortin lunastamisen jälkeen tulee ajankohtaiseksi aseen hankkiminen sekä ampumataidon todistaminen. Juhani Sinisalo kokeneena eränkävijänä tietää, että ampumataidosta ja hyvästä aseesta on hyötyä. Metsästyskortilla osoitetaan aselupaa hakiessa, että harrastus on tosiasiaa ja oikeisiin toimintaperiaatteisiin on valmis sitoutumaan. Aseen hankkimisen jälkeen on vielä harjoiteltava ampumista valvotusti ampumaradalla.

Ennen kuin on valmis esimerkiksi hirvimetsälle, on hankittava vielä metsästysluvat. Hirvien, peurojen, kauriin, karhun tai villisian metsästäminen vaatii myös osallistumista ampumakokeeseen. Tällä kokeella pyritään osoittamaan, että eränkävijällä on riittävän hyvä ampumataito. Laukauksen on oltava tarkka ja harkittu sekä aseen kunnolla kohdistettu. Tätä koetta varten kannattaa harjoitella huolella ja riittävän paljon.

Millaisia Riistalupia Tarvitaan Valtion Maille?

Suomessa voi käydä metsällä myös valtion omistamilla mailla ja sinne on olemassa omat riistalupansa tai eräluvat kuten termi kuuluu. Ohessa on listattu, millaisia lupia on mahdollisuus hankkia:

• Pienriistaluvat on tarkoitettu vesilinnuille, kanalinnulle, majaville, jäniksille ja pienpedoille
• Hirvenmetsästykseen on tarjolla aluelupa
• Suurpetoluvat, joilla saa pyydystää petoja poikkeusluvalla

Metsästäminen Valtion Mailla

Metsästyskortti, aselupa ja erälupa Metsähallitukselta ovat oikeat luvat, jos aikoo hyödyntää mahdollisuutta metsästää valtion mailla. Metsästäminen näillä alueilla on todellinen sijoitus luontoon. Eräluvista saadut tuotot käytetään riistamaiden hoitamiseen ja näin varmistetaan, että riistaa riittää myös tulevaisuudessa. Näillä alueilla hirvenmetsästysluvat ovat tarjolla metsästysseuroille tai -seurueille.

Metsähallitukselta hankittavat eräluvat ovat voimassa joko vuorokauden, viikon tai koko kauden. Kuten on huomattu, metsästyskortti on avain eräharrastukseen ja tarvittavien erälupien hankkimiseen. Tärkeätä eränkävijälle on myös tietää metsästyksen pyyntiajat ja mahdolliset kiintiöt. Metsähallitukselta ei saa lupia, jos kiintiöt on jo käytetty. Eränkäynti on hyvä harrastus ja varsinkin, jos tietää, että maksamillaan maksuilla voi hoitaa riistamaita ja riistan riittävyyttä tulevaisuudessakin.