Sorsastus On Harrastus Ja Elämäntapa

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 18 Jun 2022

Sorsastus On Harrastus Ja Elämäntapa

Sorsastus on yleisnimitys kaikkien vesilintujen metsästykselle eli kyse ei nimestä huolimatta ole ainoastaan sorsien metsästyksestä. Suomalainen sorsastuskausi alkaa joka vuosi 20. päivä elokuuta ja päättyy joulukuun lopussa. Kausi kestää siis koko syksyn, ja siihen osallistuu vuosittain kaikkiaan 100–200 tuhatta metsästäjää. Kyse on siis tapahtumasta, joka kestää pitkään ja joka koskettaa suoraan tai välillisesti varsin suurta osaa suomalaisista.

Sorsastus Tapahtuu Eettisesti

Näin laaja metsästyskausi tuottaa luonnollisesti myös runsaasti ammuttuja saaliseläimiä. Kun kaikki metsästysalueet huomioidaan, ammuttujen vesilintujen määrästä puhuttaessa liikutaan sadoissatuhansissa. Metsästyksessä onkin tarkat säännökset siitä, että rauhoitettuja lajeja ei saa ampua ja metsästyksessä on muutenkin käytettävä harkintaa. Joidenkin lajien metsästäminen voi myös olla mahdollista vain tietyssä osassa maata tai vain rajoitettuna aikana metsästyskautta.

Metsästäjän eettiset ohjeet koskevat myös sorsastusta. Niiden mukaan metsästäjän kuuluu omalta osaltaan esimerkiksi huolehtia kestävän metsän käytön periaatteesta, osoittaa riistaeläimille kunnioitusta, kehittää taitojaan ja tietojaan sekä pitää huolta turvallisuudesta. Eettisesti hyväksyttyyn metsästykseen kuuluu myös saaliin mahdollisimman kivuton tappaminen sekä saaliin tarkka hyödyntäminen. Lajin saa ampua vasta, kun olet varmuudella tunnistanut riistaksi, johon ammuntalupa on.

Sorsastus Tarjoaa Luontoelämyksiä

Monen mielestä sorsastuksessa ei ole tärkeintä saalis, vaan luonnossa oleminen yhdessä muiden kanssa. On hienoa kulkea vapaasti rannoilla kaikki aistit valppaana, äänistä tuoksuihin. Saalis aiheuttaa tietenkin oman jännityksensä, eikä ilman sitä olisi kenties tullut lähteneeksi luontoon laisinkaan, mutta suomalainen ainutlaatuinen ja puhdas luonto muodostaa sorsastuksen ytimen.