Metsästystutkinto On Kirjallinen Koe

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 12 Apr 2021

Metsästystutkinto On Kirjallinen Koe

Metsästystutkinto on kirjallinen koe, jossa metsästäjäksi haluavan on osoitettava riistanhoidon ja metsästyksen riittävä tuntemus. Tässä yhteydessä metsästykseen kuuluu myös sen kaikkien määräysten ja säännösten riittävän hyvä tuntemus, jotta tutkinnosta on mahdollista päästä läpi. Metsästäjäntutkintoon sisältyy 60 eri kysymystä, joista lajintuntemustehtäviä on 15. Muut kysymykset ovat sanallisia monivalintatehtäviä. Tutkinnon suoritettuaan voi saada metsästyskortin ja suorittaa riistanhoitomaksun.

Metsästystutkinto Ja Siihen Valmistautuminen

Metsästystutkintoon voi valmistautua, kuten mihin muuhun tahansa suoritettavaan tutkintoon. Tutkinnon suorittamiseksi on luettava Metsästäjän opas, jota on saatavissa Suomen riistakeskuksen kaupassa. Näitä oppaita on myös riistanhoitoyhdistyksillä. Mikäli ei halua valmistautua tutkintoon yksin kirjaa lukemalla, voi osallistua maksulliseen valmennukseen eli metsästäjäkurssille. Kursseilla käydään läpi tutkinnon läpäisyyn tarvittavat tiedot.

Metsästystutkinnon voi suorittaa jokainen luonnossa viihtyvä eränkävijä. Tutkinnon myötä saattaa päästä jäseneksi metsästysseuraan. Suomessa on pääasiassa paikallisia metsästysseuroja, joissa jäseninä ovat usein maanomistajat ja paikalliset eränkävijät. Haluamaansa seuraan kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä, mikäli sinne voisi päästä koejäseneksi. Joissakin seuroissa on maksettava suurehko liittymismaksu, mikäli mielii jäsenyyden hankkia.

Metsästys Harrastuksena

Metsästys on sukupolvia yhdistävä harrastus. Luonnossa liikkuminen tekee metsästämisestä houkuttelevan ja hyödyllisen harrastuksen, josta lopulta saattaa tulla vaikka elämäntapa. Monelle metsästäjälle myös ruoan alkuperä ja puhtaus ovat keskeisessä asemassa. Hyöty ja huvi yhdistettynä huikeisiin luonnonelämyksiin vie metsälle yhä uudestaan ja uudestaan.