Kutsuntatodistus Aselupaa Haettaessa

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 11 Apr 2022

Kutsuntatodistus Aselupaa Haettaessa

Kun ampuma-asetta on hankkimassa itselleen, hakijan on täytettävä kaikki luvan hankkimisen ehdot. Viranomainen harkitsee ja lopulta päättää, onko luvan myöntäminen turvallista ja siksi siihen tarvitaan perusteltu hakemus. Yhtenä osana hakemuksen asiakirjoista on sotilaspassi ja mikäli armeijaa ei ole käynyt on sen sijasta esitettävä joko siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus siitä, että on vapautettu palveluksesta. Kutsuntatodistuksella korvaa sotilaspassin, jos armeijan käyminen on vasta edessä. Mitä näillä asiakirjoilla kerrotaan hakemuksessa?

Kutsuntatodistus Osana Aselupahakemuksessa

Aselupaa hakiessa viranomainen pyrkii mahdollisimman tarkasti arvioimaan sen, millaiset taidot hakijalla on aseen käytöstä ja siitä, että onko aseen käyttö turvallista. Aseellinen palvelus armeijassa tarkoittaa sitä, että aseen käsittelyä on opeteltu puolustusvoimien johdolla ja jos mitään ongelmia ei ole siellä ollut sekä kuuluu metsästysseuraan tai ampumaseuraan aktiivisena jäsenenä, aseluvan yleensä saa. Sinällään kutsuntatodistus ei vielä kerro, onko sen haltijalla aseen käyttö hallinnassa, tuleeko hän käymään armeijan alusta loppuun vai siirtyykö siviilipalvelukseen.

Kouluampumisten jälkeen lakia muutettiin ja sillä pyrittiin vaikuttamaan siihen, että aseenkantoluvan hakeminen karsii jo sellaiset hakijat, joilla ei ole varsinaista perustetta aseen hankintaan esimerkiksi harrastustarkoituksessa. Lupahan myönnetään ainakin lain mukaan sellaiselle, jolla terveydentila ja käyttäytyminen sopivat aseen hankintaan. Ensimmäiseksi mieleen juolahtava kysymys onkin se, kumpaa voidaan todistaa kutsuntatodistuksella? Taustaltaan laki on hyvä, mutta toisaalta tärkeämpiä asiakirjoja ovat ne, jossa annetaan perusteluja hakijan aseenkäyttötaidoista ja siitä käsitteleekö hän asetta aktiivisesti.

Milloin Aselupa Evätään?

Jos hakemukselle on selkeä käyttötarkoitus ja kaikki edellytykset täyttyvät, aseluvan saa suhteellisen helposti. Sen sijaan, jos hakijalla on taustalla päihteiden käyttöä tai muuten rikollista menneisyyttä, ne voivat nousta esteeksi luvan saamisessa. Esimerkiksi huumeiden käytöstä pitää olla kulunut kaikkiaan 10 vuotta viimeisimmästä ilmoituksesta. Myös väkivaltainen käyttäytyminen on usein syy sille, että lupaa ei anneta. Näiden lisäksi on vielä joitakin asioita, joita käsitellään tapauskohtaisesti ja päätökset tehdään parhaan mahdollisen tietämyksen pohjalta.