Millaisia Ovat Aselupa Haastattelukysymykset

post thumb
Metsästys
by Helmi/ on 15 Feb 2022

Millaisia Ovat Aselupa Haastattelukysymykset

Kun aselupaa hankkii itselleen, pitää olla aseelle soveltuva käyttötarkoitus kuten esimerkiksi metsästysharrastus. Lisäksi lupa myönnetään vain sellaiselle aseelle, joka sopii tähän hakemuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Toisinaan poliisi haluaa esittää myös aselupa haastattelukysymykset saadakseen lisäselvitystä ilmoitettuun harrastukseen. Tästä päätetään tapauskohtaisesti, joten jo hakemuksessa on pyrittävä mahdollisimman tarkasti kertomaan harrastuksesta sekä mitä ja missä aiot metsästystä harrastaa. Mitä tarkemmin hakemuksen liitteineen pystyy tekemään, sitä vähemmän siitä tulee viranomaiselle kysyttävää.

Aselupahaastattelu Ja Aselupa Haastattelukysymykset

Millainen tilanne on aselupahaastattelu ja miten siihen kannattaa varautua? Kun aselupaa hakee ensimmäistä kertaa, poliisi arvioi soveltuvuutta haastattelulla. Poliisi pyrkii haastattelun avulla arvioimaan, miten sovit ampuma-aseen hallussapitäjäksi. Itse haastattelua ei tarvitse jännittää vaan kaikkein yksinkertaisinta on olla oma itsensä sekä vastata kysymyksiin rehellisesti ja kattavasti. Haastattelu kestää noin puoli tuntia ja haastattelijalla on käytössään kysymysrunko. Koska kysymyksiä on paljon, sinulla on varmasti eri kysymykset kuin esimerkiksi kaverillasi on ollut.

Tärkeimpiä kysymyksiä ovat aseenkatoluvan hakeminen ja siihen kohdistuvat kysymykset kuten miten asetta säilytetään ja missä sekä miten sitä käytetään. Myös aselainsäädännöstä saattaa tulla kysyttävää. Näiden lisäksi sinulta saatetaan kysyä henkilökohtaisia kysymyksiä omasta elämästäsi sekä elämänhallintataidoistasi. Kiinnostavia kysymyksiä voivat olla myös alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä terveydentila. Toisinaan joutuu myös toimittamaan lääkärintodistuksen ennen lupapäätöksen saamista.

Mitä, Jos On Rikollinen Tausta

Joskus saattaa ennen haastattelua myös tulla selville se, että olet ollut poliisin kanssa tekemisissä aiemmin. Se herättää varmasti kysymyksiä. Rikollisella menneisyydellä tai päihteiden väärinkäytöllä voi hyvinkin olla estävä vaikutus luvan saamiselle. Kun sinulta on saatu kaikki vastaukset esitettyihin kysymyksiin, lupapäätös voidaan kertoa heti suullisesti tai se voidaan myös lähettää myöhemmin kotiin. Jos aselupaan tulee ehtoja tai rajoituksia, sinulle toimitetaan sekä päätös että valitusosoitus. Jos lupa evätään, siitä lähetetään tiedoksianto.